Reglament

 1. El Club Atletisme Gavà amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme i el suport del Ajuntament de Gavà, organitza el XXIII Cros «CIUTAT DE GAVÀ» que es celebrarà el proper diumenge 22 d’octubre de 2023 al Bosc de la Sentiu de Gavà (davant del nou Parc dels Bombers).

 2. Els horaris i distàncies de les curses així com un plànol del recorregut s'indiquen en aquest web.

 3. — Podran participar tots els atletes amb la seva corresponent llicència federativa de la FCA.
  — Atletas amb lliencia escolars del Baix Llobregat inscrits al programa dels jocs escolars i escolars de Gavà, o atletes en edat escolar (del 2006 o posteriors) sense llicència federativa o de jocs escolars de Gavà sels tramitarà la llicència per un dia. Trobareu el formulari a la secció inscriptions al web del cros.
  — Atletes nascuts l'any 2005 o anterior sense llicència federativa a la cursa OPEN o a la VOLTA SOLIDARIA.

 4. Les inscripcions tindran un cost de 3€ (a excepció de la OPEN que pagaran 10€ i la Volta Solidària 5€) i formalitzades a:
  — Atletes amb llicència de la Federació Catalana de Atletisme: (qualsevol categoria), a la secció «inscripcions» del web.
  — Atletes en edat escolar (del 2006 o posteriors) sense llicència federativa o de jocs escolars:
      Grups: Enviant el full d'inscripció a cros@clubatletismegava.com a la secció «inscripcions» al web del cros.
  — Atletes categoria OPEN (10€): A la secció «inscripcions» del web.
  — Atletes per la VOLTA SOLIDÀRIA (5€): A la secció «inscripcions» del web  cros@clubatletismegava.com.
      • Les inscripcions es podran realitzar FINS AL DIA 18 D'OCTUBRE 2023.
      • La cursa OPEN es limitarà a 200 inscrits.
      • No es faran inscripcions el mateix dia de la prova (excepte per la VOLTA SOLIDÀRIA, a la carpa asignada).

 5. Els corredors participaran a la categoria que els correspongui per l’any de naixement o a la inmediatament superior, però cada participant només tindrà dret a participar en una sola prova, el fet de fer-ho en dues curses serà penalitzat amb la desqualificació en amb dues proves.

 6. És obligatori que els participants portin el pitrall assignat amb el seu nom i cognoms i l’entitat a la qual pertanyen. L’assignació del pitrall es farà per a tota la competició d’acord amb la població d’origen de l’atleta.

 7. A totes les categories hi haurà dues classificacions:
  — Una individual general amb tots els participants de cada categoria, que servirà per a lliurament de premis.
  — Les classificacions es podran consultar l'endemà a la web de la Federació, www.fcatletisme.cat (FCA) i a la web del cros cros.clubatletismegava.com.

 8. A les curses on participin simultàniament més d'una categoria, hi haurà classificació separada per cadascuna d'elles.

 9. Premis:
 10.     — Premi en metàl·lic (o equivalent) al primer, segon i tercer classificat masculí i femení de les curses GRAN PREMI, (75€, 50€ i 25€ respectivament).
      — Premi especial al primer, segon i tercer classificat masculí i femení de la cursa MEMORIAL JOSÉ LUIS SÁNCHEZ.
      — Medalla pels tres primers classificats de cada categoria (veure quadre de categories).

 11. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre, acompanyades de 30€, com a dipòsit, i només seran acceptades fins 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.

 12. Les curses només podran ser suspeses en cas que per inclemència del temps o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre.

 13. Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d'acord amb el Reglament de la WA, i la Normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme.

 14. El Club Atletisme Gavà i la Federació Catalana d'Atletisme, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.

 15. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament.

 16. La Volta Solidària és una prova no competitiva sense classificació ni resultats que té per finalitat donar l’oportunitat a tothom de participar en la jornada sigui corrent o caminant i compartir l’esforç i les vivències que ens ofereix aquesta pràctica esportiva a l’aire lliure. Tot el fons recaptat anirà destinat a una ONG LOCAL. Aquesta organització disposarà d'un espai al recinte perquè us apropeu a conèixer la seva activitat diària..